Procedura reklamacji z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży

W sprawie informacji nt. reklamacji z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży prosimy o kontakt:

 

 1. Pierwszym krokiem powinno być wypełnienie formularza reklamacyjnego. Jest to konieczne do przyjęcia zwrotu z tytułu niezgodności produktu z umową. Można również skorzystać z poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Należy wówczas przesłać wypełniony druk formularza reklamacyjnego na adres:
  • poczty elektronicznej,
  • poczty tradycyjnej: Re-gera Łukasz Ożdziński, 85-467 Bydgoszcz, ul. Filtrowa 22/34.
 2. W przesyłce ze zwrotem z tytułu niezgodności produktu z umową, konsument lub przedsiębiorca będący konsumentem powinni umieścić:
  • reklamowany produkt/produkty,
  • numer zamówienia i numer dokumentu sprzedaży.
 3. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju nieprawidłowości, a także okoliczności zaistnienia niezgodności, takich jak data jej wystąpienia (w przypadku wielu niezgodności proszę wpisać datę zaistnienia pierwszej z nich), oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez sprzedawcę.
 4. Po przyjęciu przesyłki ze zwrotem z tytułu niezgodności produktu z umową oraz sprawdzeniu jej zawartości, zlecony zostanie przelew zwrotny.
 5. Prawo reklamacji nie przysługuje konsumentowi lub przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta w odniesieniu do umowy sprzedaży, w której produktem jest:
  • rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • rzecz, która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostaje nierozłącznie połączona z inną rzeczą;
  • rzecz z nadrukiem (np. logo) bądź innymi treściami stworzonymi na życzenie konsumenta lub przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta.
 6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta.
 7. Sprzedawca informuje, że w przypadku produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta lub przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność produktu z umową sprzedaży, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 

Wypełniając formularz reklamacyjny, wyrażasz zgodę na wystawienie przez firmę Re-gera korekty do otrzymanego dokumentu sprzedaży oraz akceptujesz warunki zwrotu środków z zamówienia na podany przez siebie numer konta.