Obowiązek informacyjny RODO – Polityka prywatności i cookies

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów regulujących ochronę danych osobowych (tj. m.in. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dalej zwane RODO), jest Re-gera Łukasz Ożdziński (zwane dalej „regera.pl”), wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5591870102, REGON 523870561.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe klientów oraz innych osób korzystających z naszej witryny regera.pl, które są podawane i pozostawiane przez klientów w ramach korzystania z usług regera.pl.

Są to, w głównej mierze, dane niezbędne do realizacji zamówień w sklepie regera.pl, w tym dane niezbędne do komunikacji z zamawiającym, realizacji wysyłki towaru do klienta oraz obsługi ewentualnych zgłoszeń reklamacyjnych. Dane te, na podstawie odrębnej zgody, możemy wykorzystywać także do innych celów. W takiej sytuacji cele te są zawsze określane w treści zgody.

Przetwarzamy następujące dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres IP. Przetwarzamy również dane, które odwiedzający lub klient pozostawiają w ramach poruszania się po naszej witrynie, czyli te, które są pozostawiane w tzw. plikach cookies.

Jak zabezpieczamy dane osobowe?

Sposób komunikacji Twojego prywatnego komputera z serwerem sklepu regera.pl jest bezpieczny i niewidoczny dla osób trzecich, korzystających z sieci Internet. Przepływ informacji na stronach sklepu regera.pl odbywa się w szyfrowanym połączeniu SSL (Secure Socket Layer), gwarantowanym stosownym certyfikatem, którego ważność możesz sprawdzić w swojej przeglądarce internetowej (zazwyczaj ikona kłódki). Dane osobowe klientów regera.pl są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające pełną ochronę przetwarzanych danych, adekwatne do ważności przechowywanych danych osobowych, zgodnie z wytycznymi odpowiednich urzędów i zgodnie ze standardami branżowymi.

Jakie są podstawy prawne
oraz cele przetwarzania danych osobowych
i przez jaki okres będą przetwarzane?

Rodzaj i cel
przetwarzania danych:
Okres przetwarzania danych:Podstawy prawne:
1Prawidłowe wykonywanie umów zawartych z klientami lub podjęcie działań na żądanie osób, których dane dotyczą (w szczególności odpowiedzi na pytania)

– imię, nazwisko, nr telefonu, adres zamieszkania, adres dostawy, adres e-mail, adres IP
Do zakończenia trzeciego roku po zrealizowaniu umowy pomiędzy Użytkownikiem a regera.pl, z zastrzeżeniem, że dane te mogą być przetwarzane także po tym terminie, jednak wyłącznie, jeżeli jest to wymagane obowiązującym prawem np. przetwarzanie w celach rozliczeniowych, statystycznych lub w celu dochodzenia roszczeńart. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik
2Dopasowywanie usług do potrzeb Użytkowników, analizowanie i udoskonalanie usług oraz zapewnianie ich pełnego bezpieczeństwa

– adres IP
Do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwuart. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora
3Statystyczne (w tym profilowanie i analizowanie danych produktów i usług świadczonych przez regera.pl w celach marketingowych)

– adres IP
Do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwuart. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora

Pozostałe rodzaje danych osobowych przetwarzane są tylko i wyłącznie na podstawie dobrowolnej zgody, w celach określonych w treści tej zgody.

Komu możemy przekazać dane osobowe?

Dane osobowe mogą zostać przekazane zaufanym partnerom, tj. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie regera.pl, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z regera.pl, wyłącznie zgodnie z wytycznymi regera.pl i jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji usług zleconych przez regera.pl. Te podmioty to:

Dane mogą być przekazywane również podmiotom lub instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. organom ścigania w razie wystosowania przez nie żądania udostępnienia danych, na odpowiedniej podstawie prawnej (dla potrzeb toczącego się postępowania karnego itp.).

Pliki cookies

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniach Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie) oraz uzyskującym do nich dostęp jest regera.pl oraz zaufani partnerzy, czyli m.in. reklamodawcy, agencje reklamowe, partnerzy świadczący usługi analityczne lub twórcy aplikacji.

Opisana polityka plików cookies lub podobnych technologii odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, w aktualnie przeglądanej domenie.

Ciasteczka (ang. cookies) – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu:

  • umożliwienia korzystania z Panelu Klienta,
  • dostosowania serwisu do preferencji użytkowników,
  • pozyskiwania anonimowych danych dotyczących sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z serwisu;
  • ułatwienia użytkownikom poruszania się po stronach serwisu i korzystania z niego,
  • zapewnienia standardów bezpieczeństwa.

Stosujemy pliki cookies “stałe” oraz “sesyjne”. Pliki cookies “stałe” pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies. “Sesyjne” pliki cookies pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone.

Pliki cookies dzielą się na:

  • Ściśle niezbędne pliki cookies

Pliki te tworzone są zazwyczaj w odpowiedzi na wykonywane przez Użytkownika czynności na stronie regera.pl, polegające na żądaniu dostępu do usług (np. ustawianie swoich preferencji dotyczących prywatności, logowanie się lub wypełnianie formularzy). W każdej chwili Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby blokowała te pliki cookies lub ostrzegała przed nimi, ale może spowodować to, że niektóre elementy witryny nie będą działać, a złożenie zamówienia stanie się niemożliwe.

  • Pliki cookies związane z działaniem

Są to pliki cookies, które umożliwiają określenie liczby i źródeł odwiedzin w serwisach regera.pl, dzięki czemu możliwe jest dokonywanie pomiarów i udoskonalanie wydajności naszych witryn. Pliki te pomagają ustalić najbardziej i najmniej popularne strony, a także zobaczyć, w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie. Wszystkie informacje gromadzone przez takie pliki cookies mają charakter informacji zbiorczych, przez co są anonimowe.

  • Pliki cookies do personalizacji reklam

Są to pliki zamieszczane w serwisach regera.pl przez naszych zaufanych partnerów. Wykorzystuje się je, aby tworzyć profil zainteresowań Użytkownika i wyświetlać mu odpowiednie reklamy na innych witrynach. Pliki te nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, opierają się jednak na jednoznacznym identyfikowaniu przeglądarki i urządzenia końcowego Użytkownika.

Pliki cookies wykorzystywane są również przez podmiot współpracujący – Google Inc. Wykorzystujemy usługi Google Merchant Center, Google Analytics, Google Ads, Google Tag Manager, Formularze i Wiadomości Google oraz YouTube, które legitymują się własną polityką prywatności:

Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu ciasteczek (domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Wyłączenie obsługi cookies może znacznie utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z wielu stron internetowych.

Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

Instrukcje dla urządzeń mobilnych:

Jakie uprawnienia przysługują osobom,
których dane osobowe przetwarzamy

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, mają prawo do żądania dostępu do ich danych osobowych: do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ww. danych. Osoby takie mają również prawo, w przypadkach opisanych w RODO, do przeniesienia danych oraz wniesienia sprzeciwu.

W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ona zostać cofnięta w dowolnym momencie. W tym celu wystarczy kontakt z nami lub w przypadku wiadomości marketingowych przesyłanych drogą e-mail, użycie stosownego linka umieszczonego na dole każdej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zmiana polityki prywatności

Regera.pl zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji Polityki Prywatności. Spowodowane jest to tym, że zmianie ulegają standardy, wymagania i technologie związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości regera.pl może, a czasem będzie musiało, wprowadzać pewne modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie pojawiać się na stronie sklepu regera.pl i będzie obowiązywać w nowym brzmieniu od dnia jej umieszczenia, jednak wyłącznie dla nowych klientów odwiedzających stronę, dokonujących zakupów i wyrażających zgodę na nową treść. Regera.pl przechowuje historię zmian Polityki Prywatności w celu przetwarzania danych zgodnie z daną Polityką Prywatności, na którą klient wyraził zgodę w określonym momencie w historii.

Kontakt w sprawie wykorzystywania, przetwarzania,
edycji i usuwania danych osobowych

W razie pytań dotyczących wykorzystywania, przetwarzania, edycji i usuwania Twoich danych osobowych w sklepie regera.pl, prosimy o kontakt mailowy.